Profit sharing

Volgens een vooraf overeengekomen verdeelsleutel zullen de behaalde resultaten ​​​​​​​worden afgerekend. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Zodra er een voldoende basis voor samenwerking aanwezig is, zal
​​​dit in alle openheid nader worden besproken.